SR. NONAME OF RVIBBI REG. NUMBERRVO MEMBERSHIP NUMBER
1HARBANS SINGH SEKHON S/O GURDEV SINGHIBBI/RV/10/2019/12033CEV IAF/RVO/VM/75
2BHARAT BHUSHAN GOYAL S/O GIAN CHAND GOYAL IBBI/RV/10/2019/12034CEV IAF/RVO/VM/70
3 VISHAV BANDHU S/O SK KATHURIAIBBI/RV/10/2019/12121CEV IAF/RVO/VM/54
4MANOJ GUPTA S/O N L GUPTAIBBI/RV/10/2019/12163CEV IAF/RVO/VM/146
5ANMOL RATTAN PUPNEJA S/O KHARAIT LAL PUPNEJAIBBI/RV/10/2020/12864CEV IAF/RVO/VM/269
6PAWAN KUMAR NAGPAL S/O RUP CHAND NAGPALIBBI/RV/10/2020/13007CEV IAF/RVO/VM/30
7AJIT WADHWA S/O SURINDER KUMAR WADHWAIBBI/RV/10/2020/13302CEV IAF/RVO/VM/336
8 AMEET JAIN S/O JAI KUMAR JAINIBBI/RV/10/2020/13478CEV IAF/RVO/VM/280
9HARBANS SINGH SEKHON S/O GURDEV SINGHIBBI/RV/10/2020/13508CEV IAF/RVO/VM/24
10 PARSHOTAM KUMAR GARG S/O HUKAM CHAND GARGIBBI/RV/10/2020/13694CEVIAF/RVO/VM/211
11HARWINDER SINGH S/O BASANT SINGHIBBI/RV/10/2021/13910CEV IAF/RVO/VM/150
12VIJAY KUMAR SINGH S/O RAMBRIKSH PRASAD SINGHIBBI/RV/10/2021/13976CEVIAF/RVO/VM/478
13VAIBHAVI VIJAY REWATKAR S/O VIJAY RAJARAM REWATKARIBBI/RV/10/2021/14029CEVIAF/RVO/VM/534
14PRANAY JAIN S/O SUSHIL KUMAR JAINIBBI/RV/10/2021/14150CEVIAF/RVO/VM/367
15SUBRAI TATURAI NADKARNI S/O DR TATURAI VAMAN NADKARNIIBBI/RV/10/2021/14161CEVIAF/RVO/VM/656
16KRISHNA KANT UPADHYAY S/O YOGENDRA NATH UPADHYAYIBBI/RV/10/2021/14400CEVIAF/RVO/VM/271
17RISHAB JAIN S/O RAKESH JAINIBBI/RV/10/2021/14439CEVIAF/RVO/VM/576
18ANCHAL PANDEY D/O RAMESH KUMAR PANDEYIBBI/RV/10/2021/14448CEVIAF/RVO/VM/241
19RAJESH JAIN S/O HUKUMCHAND JAINIBBI/RV/10/2021/14485CEVIAF/RVO/VM/230
20DINESH VINAYKYA S/O VIMAL VINAYKYAIBBI/RV/10/2021/14486CEVIAF/RVO/VM/228
21MANISHA JAIN W/O NAVEEN JAINIBBI/RV/10/2021/14525CEVIAF/RVO/VM/227
22SANDIP KUMAR DEB S/O PRAKASH PRIYA DEB IBBI/RV/10/2019/11021CEV IAF/RVO/VM/844
23SANDIP KUMAR DEB S/O PRAKASH PRIYA DEB IBBI/RV/10/2022/14775 CEV IAF/RVO/VM/716
24JAYKUMAR ASHOK CHAUDHRI S/O ASHOK WAMANRAO CHAUDHRIIBBI/RV/10/2022/14819CEV IAF/RVO/VM/699
25DINESH KUMAR ACHHA S/O BHANWAR LAL ACHHAIBBI/RV/10/2022/14867CEV IAF/RVO/VM/765
26TRIVEDI UPEN VASUDEV S/O VASUDEV PARSOTTAM TRIVEDIIBBI/RV/10/2022/14900CEV IAF/RVO/VM/809
27CHETAN VERMA S/O GYAN CHAND VERMAIBBI/RV/10/2022/14922CEV IAF/RVO/VM/792
28SAKET VERMA S/O DAGESHWAR PRASAD VERMAIBBI/RV/10/2022/14969CEV IAF/RVO/VM/866