SR. NONAME OF CANDIDATE
1AMARJIT KUMAR SHARMA S/O MULKH RAJ SHARMA
2 VISHAV BANDHU S/O SK KATHURIA
3MANOJ GUPTA S/O N L GUPTA
4ANMOL RATTAN PUPNEJA S/O KHARAIT LAL PUPNEJA
5SAMARENDRA CHAKRABORTY S/O SUDHENDU CHAKRABORTY
6AJIT WADHWA S/O SURINDER KUMAR WADHWA
7ROSHAN LAL S/O ANANT KUMAR DOKANIA
8 AMEET JAIN S/O JAI KUMAR JAIN
9 RAKESH KUMAR S/O PRABHU DIAL
10 PARSHOTAM KUMAR GARG S/O HUKAM CHAND GARG
11HARWINDER SINGH S/O BASANT SINGH
12PRATIK JAIN S/O MANGILAL JAIN
13VIJAY KUMAR SINGH S/O RAMBRIKSH PRASAD SINGH
14VAIBHAVI VIJAY REWATKAR S/O VIJAY RAJARAM REWATKAR
15A V S BALASUBRAMANYA S/O BHOOPALAM SURYANARAYANASETTY DWARAKANATHASETTY
16PRANAY JAIN S/O SUSHIL KUMAR JAIN
17SUBRAI TATURAI NADKARNI S/O DR TATURAI VAMAN NADKARNI
18ANCHAL PANDEY D/O RAMESH KUMAR PANDEY
19RAJESH JAIN S/O HUKUMCHAND JAIN
20DINESH VINAYKYA S/O VIMAL VINAYKYA
21SANDIP KUMAR DEB S/O PRAKASH PRIYA DEB
22SANDIP KUMAR DEB S/O PRAKASH PRIYA DEB
23CHETAN VERMA S/O GYAN CHAND VERMA