SR. NO.NAME OF RV IBBI REGISTRATON NUMBERRVO MEMBERSHIP NUMBER
1BHARAT BHUSHAN GOYAL S/O GIAN CHAND GOYALIBBI/RV/10/2019/12034CEV IAF/RVO/VM/70
2VISHAV BANDHU S/O SK KATHURIAIBBI/RV/10/2019/12121CEV IAF/RVO/VM/54
3ANMOL RATTAN PUPNEJA S/O KHARAIT LAL PUPNEJAIBBI/RV/10/2020/12864CEV IAF/RVO/VM/269
4AJIT WADHWA S/O SURINDER KUMAR WADHWAIBBI/RV/10/2020/13302CEV IAF/RVO/VM/336
5 PARSHOTAM KUMAR GARG S/O HUKAM CHAND GARGIBBI/RV/10/2020/13694CEVIAF/RVO/VM/211
6HARWINDER SINGH S/O BASANT SINGHIBBI/RV/10/2021/13910CEV IAF/RVO/VM/150
7VAIBHAVI VIJAY REWATKAR S/O VIJAY RAJARAM REWATKARIBBI/RV/10/2021/14029CEVIAF/RVO/VM/534
8PRANAY JAIN S/O SUSHIL KUMAR JAINIBBI/RV/10/2021/14150CEVIAF/RVO/VM/367
9POLAGANI SATEESH S/O POLAGANI SAIDULUIBBI/RV/10/2021/14224CEVIAF/RVO/VM/131
10KRISHNA KANT UPADHYAY S/O YOGENDRA NATH UPADHYAYIBBI/RV/10/2021/14400CEVIAF/RVO/VM/271
11RAJESH JAIN S/O HUKUMCHAND JAINIBBI/RV/10/2021/14485CEVIAF/RVO/VM/230
12DINESH VINAYKYA S/O VIMAL VINAYKYAIBBI/RV/10/2021/14486CEVIAF/RVO/VM/228
13MANISHA JAIN W/O NAVEEN JAINIBBI/RV/10/2021/14525CEVIAF/RVO/VM/227
14JAYKUMAR ASHOKRAO CHAUDHARI S/O ASHOK WAMANRAO CHAUDHRIIBBI/RV/10/2022/14819CEVIAF/RVO/VM/699