SR. NONAME OF CANDIDATEIBBI REGISTRATION NO.RVO MEMBERSHIP NUMBER
1VISHAV BANDHU S/O SK KATHURIAIBBI/RV/10/2019/12121CEV IAF/RVO/VM/54
2MANOJ GUPTA S/O N L GUPTAIBBI/RV/10/2019/12163CEV IAF/RVO/VM/146
3ANMOL RATTAN PUPNEJA S/O KHARAIT LAL PUPNEJAIBBI/RV/10/2020/12864CEV IAF/RVO/VM/269
4AJIT WADHWA S/O SURINDER KUMAR WADHWAIBBI/RV/10/2020/13302CEV IAF/RVO/VM/336
5AMEET JAIN S/O JAI KUMAR JAINIBBI/RV/10/2020/13478CEV IAF/RVO/VM/280
6PARSHOTAM KUMAR GARG S/O HUKAM CHAND GARGIBBI/RV/10/2020/13694CEVIAF/RVO/VM/211
7HARWINDER SINGH S/O BASANT SINGHIBBI/RV/10/2021/13910CEV IAF/RVO/VM/150
8PRATIK JAIN S/O MANGILAL JAINIBBI/RV/10/2021/13966CEV IAF/RVO/VM/415
9VIJAY KUMAR SINGH S/O RAMBRIKSH PRASAD SINGHIBBI/RV/10/2021/13976CEV IAF/RVO/VM/478
10VAIBHAVI VIJAY REWATKAR S/O VIJAY RAJARAM REWATKARIBBI/RV/10/2021/14029CEV IAF/RVO/VM/534
11PRANAY JAIN S/O SUSHIL KUMAR JAINIBBI/RV/10/2021/14150CEV IAF/RVO/VM/367
13POLAGANI SATEESH S/O POLAGANI SAIDULUIBBI/RV/10/2021/14224CEV IAF/RVO/VM/131
14KRISHNA KANT UPADHYAY S/O YOGENDRA NATH UPADHYAYIBBI/RV/10/2021/14400CEV IAF/RVO/VM/271
15RISHAB JAIN S/O RAKESH JAINIBBI/RV/10/2021/14439CEV IAF/RVO/VM/576
16ANCHAL PANDEY D/O RAMESH KUMAR PANDEYIBBI/RV/10/2021/14448CEV IAF/RVO/VM/241
17RAJESH JAIN S/O HUKUMCHAND JAINIBBI/RV/10/2021/14485CEV IAF/RVO/VM/230
18DINESH VINAYKYA S/O VIMAL VINAYKYAIBBI/RV/10/2021/14486CEV IAF/RVO/VM/228
19AMIT GUPTA S/O ADARSH VEER GUPTAIBBI/RV/10/2019/12381CEV IAF/RVO/VM/42
20PREYASH RAJENDRA SHAH S/O RAJENDRA MAFATLAL SHAHIBBI/RV/10/2021/14152CEV IAF/RVO/VM/528
21SANJAY SHRIVASTAVA S/O K N SHRIVASTAVAIBBI/RV/10/2021/14275CEV IAF/RVO/VM/216